მონაცემთა მიგრაცია

მონაცემთა ექსპორტი ან/და იმპორტი სხვადასხვა პლატფორმებს და ბაზის სხვადასხვა ვერსიებს შორის. კრიტიკული ინფორმაციის მიგრაცია. გამორთვის ინტერვალის მინიმიზაცია.

Oracle-ის მიგრაცია რთული და საპასუხისმგებლო საქმეა. ჩვენი ადმინისტრატორები შეძლებენ ეს პროცესი გახადონ ოპტიმალური და აბსოლუტურად დააკმაყოფილონ თქვენი მოთხოვნები ბაზის წვდომის შეზღუდვაზე მომხმარებლების და აპლიკაციების მხრიდან. მიგრაციის დროს ხშირად აუცილებელია ვერსიის განახლება და რეზერვაციის პოლიტიკის დახვეწა. ასევე ხშირად საჭიროა მონიტორინგის სტრატეგიის შეცვლა.

ყველა ამ პროცედურას ჩვენი გუნდი შემოგთავაზებთ დაგეგმვის დროს. ჩვენ ვიცით, თუ რა შეკითხვები უნდა დავსვათ, მანამ სანამ დავიწყებთ მიგრაციას. ყველაზე მთავარი, დავტოვოთ სისტემა მაქსიმალურად დიდი ხნით წვდომადი მიგრაციის პროცესის დროს.