დისტანციური ადმინისტრირება

მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების საიმედო და ეკონომიური საშუალება. ჩვენი სპეციალისტები მჭიდროდ ითანამშრომლებენ თქვენს ინჟინრებთან და საფუძვლიანად გაეცნობიან ყველა პრობლემას. მონაცემთა სისტემებს გავუწევთ პროაქტიურ (ინციდენტების წინასწარ დადგენის და შეტყობინების) მომსახურებას

დისტანციური მუშაობა დღეს ძალიან მარტივია. დაცული კავშირის საშუალებით ჩვენი ჯგუფი შეძლებს თქვენი სისტემების მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში თქვენთან შეთანხმებით მოახდენს საჭირო ოპერაციების შესრულებას.

უპირატესობები რასაც მიიღებთ დისტანციური DBA-გან:

  • ჩვენი გამოცდილი ექსპერტები მოახდენენ თქვენი ბაზების კვალიფიციურ ადმინისტრირებას
  • არ გექნებათ ზედმეტი დანახარჯები გამოცდილი DBA-ს კონსულტაციებისთვის
  • შეამცირებთ სისტემების გამორთვების დროს
  • 24x7 მხარდაჭერა და ინციდენტზე მყისიერი გამოხმაურება
  • პროექტების და ამოცანების ოპტიმალურ დროში დასრულება.